PARSIAN DYNAMICS AB

Från ide' till färdig prototyp

    Parsian ADynamics AB   Parsian Dynamics AB  
             
BESÖKSADRESS:
C/O Salong Amir Företag center
Katrinelundsvägen 4C


POSTADRESS:
C/O Salong Amir
Parsian Dynamics AB
Katrinelundsvägen 4C
722 19 VästeråsE-mail:  info@parsianab.se

                                                       
Tel:
021-12 13 14    

vi stödjer  EL DRIFT  &  HOUSE FIX


www.parsianab.se